Home

  Jaarverslag 2015

  Bestuurlijke organisatie

  Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de beroepsorganisatie en werkgroepen.

  In 2015 is het deelplan Bestuurlijke Organisatie KNLTB 3.0 afgerond. Het nieuwe bestuurlijke organisatiemodel ziet er als volgt uit:

  Intern

  a. Bestuurlijk:

  • Toezichthoudende Ledenraad met deskundigheidsgroepen;
  • Beleidsvormend en voorwaardenscheppend Bondsbestuur;
  • Districtsraden als ambassadeurs en ‘ogen en oren’ voor beleid KNLTB;
  • Verenigingsbesturen.

  b. Uitvoerend:

  • (Landelijke c.q. Districts) werkgroepen.

  c. Adviserend en klankbord:

  • Expertgroepen met experts op deelgebieden. Dit zijn informele groepen die een advies- en klankbordrol vervullen voor het Bondsbestuur.

  Extern

  De KNLTB onderhoudt contacten met de diverse nationale en internationale sportorganisaties en koepelorganisaties, waaronder NOC*NSF, de ITF en Tennis Europe. Verschillende werknemers en vrijwilligers van de KNLTB hebben zitting in stuurgroepen en klankbordgroepen bij NOC*NSF. Bovendien wordt bij belangrijke (maatschappelijke) dossiers nauw samengewerkt met NOC*NSF. Ook volgen alle nieuwe medewerkers van de KNLTB een introductieprogramma van NOC*NSF voor medewerkers in de sport.