Home

  Jaarverslag 2015

  Marketing

  De KNLTB heeft een missie: meer tennissers meer laten tennissen. Om dit doel te bereiken zijn gerichte, professionele onderzoeken en data-analyses van groot belang. In 2015 leverde dit veel nieuwe inzichten en een groot een aantal nieuwe marketingactiviteiten op die ervoor zorgen dat meer bestaande leden behouden blijven en nieuwe leden zich aanmelden.

  Marketing Intelligence

  De KNLTB heeft in 2015 veel onderzoeken en analyses uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tennissport en de wensen en behoeften van zijn leden en verenigingen. Verscheidene malen is onderzoek uitgevoerd in samenwerking met externe partijen zoals kennispartner Mulier Instituut, VODW, Hypercube en NOC*NSF.

  Het meest in het oog springende onderzoek was de analyse van uitstroomgegevens. Dit heeft geleid tot de tool KNLTB Club Analytics: een wapen in de strijd tegen uitstroom van leden. Club Analytics geeft verenigingen inzicht in welke leden hun lidmaatschap opzeggen en waarom.

  Om continu in te kunnen spelen op ontwikkelingen, wil de KNLTB goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij de Nederlandse tennisverenigingen en hun leden. De KNLTB zoekt daarom steeds vaker contact met zijn achterban. Dat gebeurt jaarlijks in de vorm van de Afmeld-, de Verenigings- en de Ledenmonitor, maar de bond wil vaker en specifieker te weten komen wat er speelt.

  Tenniskids

  Het aantal verenigingen dat deelneemt aan Tenniskids, het tennisprogramma voor kinderen tot 12 jaar, is in 2015 gestegen van 704 naar 824. Het aantal deelnemers aan de World Tour ligt op  47%. Dit percentage moet in de komende jaren doorgroeien naar 55%.

   

  Tenniskids@school

  De school is een ideale plek om kinderen de tennissport te laten ontdekken en daar speelt de KNLTB op in met Tenniskids@school. Scholen en verenigingen hebben de mogelijkheid om online tennismaterialen te kopen of te lenen om zo tennisactiviteiten te organiseren voor de jeugd. In 2015 maakten 1455 scholen en 600 verenigingen hier gebruik van. Dit is een stijging van respectievelijk 17% en 39% ten opzichte van 2014. Door Tenniskids@school kwamen al meer dan 100.000 kinderen in aanraking met tennis. Om dit succes nog verder uit te bouwen, ging de KNLTB in 2015 een samenwerking aan met TennisEvents van Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. 

  Beachtennis

  Beachtennis is een sterk groeiende en opkomende sport in Nederland. De KNLTB heeft het voortouw genomen om de sport nog populairder te maken en werkt daarbij samen met verschillende partijen. Zo promootte de KNLTB de sport tijdens de Topshelf Open in Rosmalen en is de bond medeorganisator van het NK Beachtennis in Den Haag. Verder zijn alle beachtennistoernooien en events gebundeld in één kalender. Tennisleraren die zich willen specialiseren in de tennisvariant, konden bovendien de bijscholingscursus Beachtennis volgen. 

  Lopende initiatieven

  De afdeling marketing ontwikkelde afgelopen jaar een aantal nieuwe initiatieven om leden te werven en te behouden. De resultaten van deze acties worden in de loop van 2016 meer zichtbaar.

  Zo zullen met campagnes niet-actieve, recreatieve tennissers worden geactiveerd en wordt de informatiebehoefte van nieuwe leden geïnventariseerd. Daarnaast worden leden die hun lidmaatschap opzeggen en oud-leden van de KNLTB benaderd.

  Onderstaande proposities, die de KNLTB in 2015 ontwikkelde, worden in 2016 verder uitgewerkt:

  Padel (doelgroep 18-35)
  Andere vormen van tennis bieden kansen voor verenigingen. Padel is hier een voorbeeld van.

  Funmasters (doelgroep 13-17)
  Op vrijdagmiddag of –avond is de tennisclub er even speciaal voor tieners, zowel leden als niet-leden. Tijdens ‘The Funmasters’ draait alles om een hoop gezelligheid en nieuwe, originele, coole, gekke en grappige tennisvormen en spellen.

  Best of Ten (doelgroep oud KNLTB leden & tennissers die geen KNLTB lid zijn)
  Tien keer tennissen voor €50,- bij een club naar keuze. Dit abonnement is een jaar geldig.

  Ledensegmentatie

  De binding van nieuwe en bestaande leden met de club kan worden vergroot door elke doelgroep op passende wijze te benaderen. Jonge, fanatieke tennissers hebben andere behoeften en interesses dan leden van middelbare leeftijd, en die verschillende interesses vragen om verschillende benaderingen vanuit de club. Om clubs te ondersteunen in hun communicatie richting de verschillende doelgroepen is een ledensegmentatie uitgevoerd. Deze segmentatie van leden heeft geresulteerd in zeven verschillende doelgroepen.