Home

  Jaarverslag 2015

  Medische zaken

  Tennis is een van de minst blessuregevoelige sporten. Toch bestaat de kans dat spelers op zowel recreatief als topniveau een blessure oplopen. Om onze leden blessurevrij en dus gezond te laten sporten is de KNLTB erg actief op het gebied van blessurepreventie en medische begeleiding.

  Blessures en baansoorten

  De KNLTB deed onderzoek naar de relatie tussen baansoorten en blessures. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of er een verschil is in het risico op en de ernst van blessures op gravel, hardcourt, zandkunstgras en roodzand kunstgras.

  20.000 leden van 16 jaar en ouder van alle speelsterktes ontvingen een uitnodiging voor dit onderzoek. De deelnemers werd gevraagd om maandelijks een online vragenlijst in te vullen waarbij zij onder andere aangaven hoeveel uur zij getennist hadden (training en wedstrijd), op welke ondergrond dit was en of zij last hebben (gehad) van klachten en/of blessures. De looptijd van het onderzoek was zes maanden. In totaal hebben 3.656 leden deelgenomen.

  De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek was dat er geen significant verschil is in het risico op en de ernst van blessures op gravel, hardcourt, zandkunstgras en roodzand kunstgras, maar dat wel meer overbelastingletsels werden gevonden bij tennissers die op steeds wisselende baansoorten speelden. Op hardcourt werden wat meer overbelastingletsels van de benen gevonden, terwijl op zandkunstgras juist wat meer acute blessures voorkomen aan zowel armen als benen.

  Medische begeleiding

  In 2015 werd (para)medische begeleiding verzorgd door de bondsarts en/of fysiotherapeuten tijdens de N(O)JK, NJK, N(O)VK, N(R)K, WJC, World Team Cup rolstoeltennis, Topshelf Open, ABN AMRO WTT, Davis Cup en Fed Cup.

  In het Nationale Trainingscentrum in Almere bestond het (para)medische begeleidingsteam van de spelers van de nationale selectie uit de bondsarts, sportfysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog (op indicatie), in nauwe samenwerking met de tennistrainers, conditietrainers en videoanalist. Er vond regelmatig multidisciplinair overleg plaats. Alle betrokkenen leverden input voor het Meerjaren Opleidingsplan Tennis van de KNLTB. 

  Bondsarts Babette Pluim organiseerde in juli 2015 een medisch symposium voor sportartsen en sportfysiotherapeuten.

  Voeding

  De KNLTB gaf in 2015 ook voorlichtingsbijeenkomsten over voeding. Dit gebeurde onder leiding van sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen in samenwerking met de bondsarts tijdens de Nationale Jeugdkampioenschappen in Rotterdam en in het Nationale Trainingscentrum Almere. Deze voorlichtingsbijeenkomsten waren voor spelers van de nationale selecties, hun ouders en trainers en vormden een onderdeel van de Doorlopende Leerlijn Voeding van NOC*NSF.

  Ook besteedde de KNLTB aandacht aan voeding door nationale toppers zoals Robin Haase en Jean-Julien Rojer te laten vertellen over hun eetgewoontes vóór en na wedstrijden.

  Anti-doping

  De KNLTB zet zich actief in om dopinggebruik binnen de tennissport te voorkomen. Preventie en voorlichting aan (ouders van) spelers zijn hierbij belangrijke items. Op de anti-doping pagina op knltb.nl staat het jaarlijks geactualiseerde Dopingreglement. Tevens vind je hier een voorlichtingsfilmpje over Dopingvrije sport en een FAQ met betrekking tot doping en dopingcontroles.

  De Landelijke Werkgroep Anti-Doping kwam in 2015 drie keer bij elkaar. Dopingcontroles hebben plaatsgevonden tijdens nationale evenementen en de grootste jeugdevenementen van de KNLTB.

  IOC

  De bondsarts nam als lid van het IOC Expert Panel deel aan de ‘IOC Consensus Meeting on the Health Consequence of a saturated Sports Calendar’ van 25 tot en met 27 november 2015 in Lausanne, Zwitserland. Onder de aanwezigen vele Internationale experts uit een breed scala van Olympische sporten, waarbij de bondsarts tennis vertegenwoordigde. Tijdens deze meeting werd de relatie tussen een hoge trainings- en wedstrijdbelasting (en een overvolle sportkalender) en het risico op blessures en ziektes besproken.