Home

  Jaarverslag 2015

  Samenstelling, nevenfuncties en eigen functioneren

  Samenstelling en nevenfuncties

  Het Bondsbestuur bestond eind 2015 uit:

  • Rolf Thung, voorzitter (benoemd in december 2010);
  • Cees Varossieau, penningmeester/vicevoorzitter (benoemd in juni 2006);
  • Marja Bongers-Janssen, secretaris (benoemd in december 2006);
  • Martin Koek, bestuurslid Toptennis (benoemd in december 2012);
  • Steven Bannink, bestuurslid Wedstrijdtennis (benoemd in december 2014);
  • Marcel Boots, bestuurslid Algemene Zaken (benoemd in juni 2012);
  • Dorien Everaars-Croiset van Uchelen, bestuurslid Breedtetennis (benoemd in juni 2013).

  Klik hier voor het overzicht van nevenfuncties van de KNLTB Bondsbestuursleden

  Ook in 2015 heeft het Bondsbestuur haar eigen functioneren en de samenwerking met Directie en beroepsorganisatie geëvalueerd. Dit gebeurde in een speciale vergadering van het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur opereert als een collegiaal bestuur  waarin de aandachtsgebieden zijn verdeeld.

  Het Bondsbestuur vergaderde in 2015 elf keer. Bij alle reguliere vergaderingen was een afvaardiging van de Directie, de Manager Communicatie en de Manager Bestuurlijke Zaken aanwezig, incidenteel (bij de behandeling van specifieke agendapunten) bijgestaan door inhoudelijke managers.