Home

    Jaarverslag 2015

    Bondsbestuur

    Elke vrijwilliger is van grote waarde voor de tennissport in Nederland. Of het nu gaat om verenigingsvrijwilligers of bestuurlijke vrijwilligers binnen de KNLTB, al deze mensen zorgen met hun kennis, passie en ervaring dat tennis tot een van de grootste sporten van Nederland behoort. De KNLTB dankt hen dan ook zeer voor alle inzet het afgelopen jaar.

    De KNLTB is een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur.  Binnen deze structuur controleert de Ledenraad het Bondsbestuur. De leden van het Bondsbestuur kunnen zich laten bijstaan door een aantal werkgroepen gericht op specifieke taken, activiteiten en evenementen, landelijk of op districtsniveau.