Home

  Jaarverslag 2015

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad fungeert als platform binnen de KNLTB om gebeurtenissen en ontwikkelingen met consequenties voor meerdere personeelsleden zo snel mogelijk reactief en proactief in te brengen op basis van een open, eerlijke en vertrouwelijke communicatie.

  Samenstelling

  In 2015 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende personen:

  • Marco van Holten (voorzitter)
  • Martin van Werven, namens de kiesgroep Staf
  • Leonne Heffels, namens de kiesgroep Toptennis
  • Vivian van Niekerk, namens de kiesgroep Alle medewerkers

  De OR nam in 2015 afscheid van drie leden: Marieke van Keulen,Patrick Kemps (secretaris) en Wilco Plasmeijer.

  Onderwerpen

  De Ondernemingsraad zat in 2015 regelmatig om de tafel met de Directie. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

  • KNLTB 3.0
  • ServIT
  • Slimmer Werken
  • Voortgang NTC
  • Afdeling Marketing
  • Sociale activiteiten