Home

  Jaarverslag 2015

  Juridische zaken

  De KNLTB vindt het belangrijk dat verenigingen goed ondersteund worden op het gebied van juridische zaken. Verenigingen maakten in 2015 volop gebruik van de juridische kennis en modelovereenkomsten van de KNLTB. Ook werden er dossiers, contracten of andere juridische documenten beoordeeld en konden verenigingen aanspraak maken op collectieve verzekeringen.

  Juridische ondersteuning

  In 2015 zijn er 434 eerstelijns juridische adviezen verstrekt aan de besturen van de verenigingen. Deze juridische adviezen zijn gratis voor tennisverenigingen die bij de KNLTB zijn aangesloten. De aanvragen voor juridisch advies kwamen binnen via de Verenigingsadviseurs, door direct contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken en via de website centrecourt.nl.

  Verdeling zaken per rechtsgebied:

  Arbeidsrecht: 98
  Verenigingsrecht: 176
  Verzekeringsrecht: 15
  Huurrecht: 31
  Aansprakelijkheid: 10
  Privacy: 7
  Overige rechtsgebieden: 97

  Totaal: 434

  Bedrijfsjuridische ondersteuning

  In 2015 is door de afdeling Juridische Zaken/Bestuurlijke Zaken ondersteuning geboden aan alle afdelingen van het bondsbureau voor juridische aangelegenheden, onder meer bij grote projecten op het gebied van privacy, ICT en sponsoring. 

  Integriteit

  De KNLTB heeft integriteit in alle lagen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Daarom neemt de bond een voortrekkersrol bij de aanpak van belangrijke integriteitskwesties zoals wangedrag op en om de baan, matchfixing, seksuele intimidatie, discriminatie en doping.

  De KNLTB is verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en heeft daarom in 2014 het project Integriteit opgezet. Dit project kreeg in 2015 verder vorm. De KNLTB zet in op preventie, detectie en correctie. Vooral op het gebied van voorlichting is veel gedaan in 2015, onder meer door de introductie van het Reglement Fair Play.

  Matchfixing

  De KNLTB erkent dat matchfixing een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van de tennissport en voor de veiligheid van onze sporters en functionarissen. Daarom voert de KNLTB een actief beleid met het oog op de preventie en bestrijding van matchfixing. Naast voorlichting aan toptennissers, coaches en officials zoekt de KNLTB ook nadrukkelijk de samenwerking met externe partijen zoals NOC*NSF, de Kansspelautoriteit, het Functioneel Parket, politie en overige sportbonden (nationaal en internationaal). Zo nam de KNLTB in 2015 o.a. actief deel aan het Nationaal Platform Matchfixing en aan het rondetafelgesprek met de vaste commissie VWS over de mogelijke gevolgen van de wijziging van de wet op Kansspelen.