Home

    Jaarverslag 2015

    Districten

    Elk van de 15 districten kent sinds juni 2015 een eigen Districtsraad in plaats van een Districtsbestuur. Voor deze naamswijziging is gekozen omdat deze benaming meer recht doet aan de taken en functie-uitoefening van de Districtsraad. De Districtsraad wordt benoemd door de verenigingsbesturen die daartoe gemandateerd zijn door hun leden, in een districtsvergadering. De  Districtsraad bestaat ten minste uit de volgende vijf functies: Voorzitter, Secretaris, Districtsraadslid Jeugd, Districtsraadslid Breedtetennis en Districtsraadslid Wedstrijdtennis. Daarnaast kunnen in de Districtsraad nog maximaal vier Districtsraadsleden benoemd worden.

    De Districtsraad is verantwoordelijk voor het vertalen, uitdragen en zo nodig uitvoeren van het door het Bondsbestuur opgestelde beleid. Zij zijn de ambassadeurs van het Bondsbestuur in hun district. Tevens zijn zij de oren en ogen van het Bondsbestuur in hun district en informeren zij en geven zij feedback aan het Bondsbestuur .

    De Districtsraad heeft een Districtswerkgroep Evenementen die gericht is op uitvoering van specifieke taken, activiteiten en evenementen op districtsniveau. Deze werkgroep neemt onder meer de organisatie van de Districtsmasters en de Districts Jeugd Kampioenschappen en de coördinatie van de Bondsgedelegeerden en de jeugdranglijsttoernooien voor zijn rekening.