Home

  Jaarverslag 2015

  Voorwoord

  Tennis is een wereldsport, met meer dan 100 miljoen beoefenaars in ruim 200 landen. Ons land staat in de internationale tenniswereld bekend als gidsland, met bijna 600.000 geregistreerde leden, ruim 3.400 gecertificeerde tennistrainers, een landelijk dekkend netwerk van 1.700 tennisverenigingen en ongeveer 100.000 vrijwilligers die zich inzetten voor onze sport.


  Voor veel van onze leden is tennis meer dan een sport. De tennisvereniging is hun tweede huis geworden, een plek om met elkaar te spelen, van elkaar te leren en voor elkaar te zorgen. De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond is trots op de positie die tennis inneemt in onze maatschappij, maar is zich tegelijkertijd bewust van het feit dat de georganiseerde sport in Nederland onder druk staat. Daarom hebben wij in 2015 belangrijke stappen gezet om onze organisatie, en de manier waarop tennis in Nederland is georganiseerd grondig te moderniseren.

  Deze ontwikkelingen vonden grotendeels achter de schermen plaats, buiten het zicht van onze leden en andere tennisliefhebbers. In dit Jaarverslag staan wij stil bij het bewogen jaar 2015, en geven wij toelichting bij de ontwikkelingen binnen verschillende aandachtsgebieden.

  Wij sluiten 2015 af met een positief gevoel en kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst. Ik wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enige wijze heeft ingespannen voor de tennissport in Nederland. Ik ben er van overtuigd dat wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat tennis in Nederland ook de komende jaren zal blijven floreren.

  Rolf Thung, Voorzitter KNLTB