Home

  Jaarverslag 2015

  Wedstrijdtennis

  Wedstrijden spelen maakt de tennissport aantrekkelijk. Het motiveert en bindt leden. De KNLTB organiseert dan ook een veelheid aan toernooien en competities voor verschillende doelgroepen. De competitie is al decennia een groot succes met zo’n 200.000 deelnemers. Dit succes wil de KNLTB verder uitbouwen. In 2015 is gestart met het project Competitie Nieuwe Stijl. Doel is om het aantal competitiespelers in 2025 te verdubbelen naar 400.000 spelers.

  Competitie

  Competitie spelen was in 2015 onverminderd populair. Ondanks dat er niets veranderd was in het competitieaanbod, was er een duidelijke verschuiving te zien richting de Najaarscompetitie. Dit betrof een stijging in deelnemende ploegen van maar liefst 16%. Op totaalniveau liet de deelname in de verschillende competities (voorjaar, zomer, najaar en winter) eveneens een stijging zien.

  Aantal ingedeelde ploegen 

  Totaal aantal ingedeelde ploegen

  Competitie Nieuwe Stijl

  Mensen die competitie spelen, zijn langer lid van de tennisvereniging. Competitie spelen zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid. Wedstrijden spelen in teamverband is erg populair onder de huidige competitiespelers. Toch zijn er ook zo’n 400.000 mensen die geen competitie spelen. Om hen maar ook de huidige competitiespelers beter te bedienen, zal het competitieaanbod uitgebreid moeten worden met nieuwe vormen. Deze vormen worden door de markt zelf bepaald binnen het project Competitie Nieuwe Stijl.

  Het uitgangspunt van Competitie Nieuwe Stijl is dat er een aansprekend tennisaanbod komt voor verschillende doelgroepen. Hiervoor werkt de KNLTB samen met onafhankelijk adviesbureau Hypercube. In 2016 krijgen alle betrokken doelgroepen, waaronder competitiespelers, niet-competitiespelers en clubbestuurders, de mogelijkheid om nieuwe vormen samen te stellen. De meest populaire competitievormen worden getoetst op haalbaarheid en succes.

  Toernooien

  In Nederland werden in 2015 ruim 2600 toernooien georganiseerd:

  Toch is een daling zichtbaar in het aantal deelnemers, vooral bij de jeugd en de doelgroep 35-45 jaar. Om die reden is er een Projectgroep Toernooien samengesteld die de opdracht heeft om een passend aanbod te creëren dat aansluit op de huidige behoeftes van de verschillende doelgroepen. Op die manier wil de KNLTB het aantal toernooispelers in Nederland vergroten.

  Speelsterkte

  Beter tennissen is leuker tennissen en als tennissers het op de baan beter naar hun zin hebben, blijven ze langer lid. Dankzij het ‘Dynamisch Speelsterkte Systeem’ (DSS) kan iedere speler zijn of haar tennisontwikkeling volgen. 

   

  Speelsterkte in Nederland

  Rolstoel- en G-tennis 

  Dat tennis ook uitermate geschikt is voor mensen met een permanente lichamelijke beperking, bewijzen de Nederlandse toprolstoeltennissers al jaren. Hun successen dragen bij aan de populariteit van rolstoeltennis op recreatief niveau. Steeds meer KNLTB tennisverenigingen weten rolstoeltennissers aan zich te binden.

  Het aantal verengingen dat G-tennis mogelijk maakt, groeide ook in 2015. Dit was mede te danken aan de Nationale G-tennis Kampioenschappen. Aan dit tweejaarlijkse evenement deden het afgelopen jaar ruim 100 G-tennissers mee. Samen met hun begeleiders en de vrijwilligers van LTV Haaren maakten zij van deze dag een groot succes!