Home

  Jaarverslag 2015

  Nationale en internationale samenwerking

  De KNLTB werkt op nationaal en internationaal niveau binnen een aantal samenwerkingsverbanden. Op deze manier kan er informatie uitgewisseld worden waarin best practices worden gedeeld. Deze kennisoverdracht zorgt voor een sterkere KNLTB.

  Samenwerking met NOC*NSF

  Samen met een aantal andere grote sportbonden vervult de KNLTB een voortrekkersrol in de Nederlandse sportwereld. Kennis en expertise van de KNLTB worden beschikbaar gesteld in overlegvormen van de sportkoepel NOC*NSF, zoals commissies en werkgroepen.

  Vanuit de KNLTB neemt Algemeen Directeur, Erik Poel, deel aan het Bondsdirecteurenoverleg, het Klankbordoverleg Directeuren, de werkgroep Lotto-financiering en de werkgroep Sportparticipatie. Directeur Operations, Theo de Vaal, vervult een rol in de Stuurgroep Veiliger Sportklimaat. Voorzitter van de KNLTB, Rolf Thung, participeert namens de KNLTB in de Stuurgroep Integriteit van NOC*NSF. Cees Varossieau, penningmeester van de KNLTB, is voorzitter van de Financiële Commissie van NOC*NSF.
  Verder is de KNLTB ook betrokken bij het project Gezonde Sportkantine. Matthea Kwint, manager Ledenservice en Projecten, is hiervan namens vijf sportbonden en NOC*NSF projectleider.

  Internationale samenwerking

  Als vooraanstaande en tevens een van de grootste bond  in de internationale tenniswereld profileert de KNLTB zich ook op internationaal niveau. Een afvaardiging van de KNLTB woonde afgelopen jaar de algemene vergaderingen van de ITF (International Tennis Federation) en Tennis Europe bij. Ook neemt de KNLTB deel aan het zogenoemde Solidarity Scheme van Tennis Europe, waarin grotere tennislanden minder ontwikkelde of kleinere tennislanden hulp bieden bij bijvoorbeeld de opzet van een programma als Tenniskids of de organisatie rond tennisverenigingen.

  Een aantal Nederlandse afgevaardigden heeft zitting binnen een commissie van Tennis Europe en/ of de ITF:

  Tennis Europe 2014-2017
   

  • Karin van Bijsterveld, Board of Management, Chairperson Junior Tennis Committee;
  • Christine Everaars , Junior Tennis Committee;
  • Robert van der Drift, Officiating Task Force;
  • Cees Varossieau, Development Committee.

  ITF 2013-2015
   

  • Karin van Bijsterveld, Junior Committee;
  • Babette Pluim, Sports Science and Medicine Commission, Wheelchair Medical Commission;
  • Els Veentjer-Spruyt, Seniors Committee;
  • Christo Kok, Wheelchair Tennis Committee;

  In 2015 gaf de KNLTB ook advies aan andere nationale tennisbonden, bijvoorbeeld over KNLTB TennisLife en de KNLTB ClubApp.

  Samenwerking met Richard Krajicek Foundation

  In 2015 is de KNLTB intensiever gaan samenwerken met de Richard Krajicek Foundation (RKF). Dit resulteerde in vijf gezamenlijke acties die de komende tijd verder worden uitgevoerd:

  Versterken van de samenwerking op lokaal niveau tussen tennisverenigingen en de Richard Krajicek Playgrounds.
  Gezamenlijke communicatie via KNLTB-kanalen, zoals artikelen in Centre Court magazine en op centrecourt.nl.
  Opleidingsmoment tennis voor sportleiders van Playgrounds, gegeven door de KNLTB.
  Beschikbaar stellen van gebruikte KNLTB-tennismaterialen aan Playgrounds.
  Ondersteuning bij de organisatie van een tennistoernooi voor Playgrounds.