Home

    Jaarverslag 2015

    Strategische doorkijk en Jaarplan

    Sinds 2014 hanteert de KNLTB een nieuwe beleidscyclus, waar een strategische doorkijk van drie tot vijf jaar onderdeel van uitmaakt. Om in te spelen op de laatste trends en ontwikkelingen in de samenleving is de strategische doorkijk in 2015 aangescherpt met behulp van marketing adviesbureau VODW. Op basis van de strategische doorkijk zijn de jaarplannen en de belangrijkste projecten met bijbehorende KPI’s uitgewerkt.