Home

  Jaarverslag 2015

  Toptennis

  De weg naar de top is langer en moeilijker dan ooit. Er is concurrentie uit meer dan 130 verschillende landen. En het aantal heren op de ATP Tour is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Ook op de internationale jeugdranglijsten is sprake van een verdubbeling van het aantal spelers ten opzichte van enkele jaren geleden.

  Toch heeft de KNLTB de ambitie om structureel tot de top 10 tennislanden ter wereld te behoren. Om deze ambitie waar te maken is in 2015 de koers ingezet op:

  • Jeugd, Professionals, Rollers & Veteranen
  • Creëren van Topsportcultuur
  • Betrekken van ex-topspelers
  • Moderniseren van de talentontwikkeling
  • Verbreden van de topselectie
  • Impact van toptennis evenementen vergroten

  Deze koers zetten we in ieder geval door tot en met 2020.

  Talentontwikkeling

  Om het beste uit jeugdspelers te halen, is een aantal jaar geleden gestart met de modernisering van de Bondsjeugdopleiding (BJO). Met een professionele (keten)aanpak en intensieve samenwerking met de ‘allerbesten’, waaronder oud-topspelers en tennisscholen moet de doorstroming van talent in Nederland de komende jaren verbeteren.

  De bond wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. Het netwerk bestaat uit een aantal bovenbouw tennisscholen (12 t/m 18 jaar) in de verschillende regio’s, omringd door een groter aantal onderbouw tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen t/m 12 jaar voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. In het landelijk netwerk trainen de beste spelers met elkaar onder begeleiding van de beste coaches en ex-topspelers. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

  Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen is certificering een voorwaarde. In 2015 stelde de KNLTB criteria op waaraan de tennisscholen dienen te voldoen.

  In het najaar van 2016 is het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen operationeel.

  Meerjaren Opleidingsplan Tennis

  De samenwerking tussen de KNLTB en tennisscholen biedt de tennisscholen een aantal voordelen. Zo kunnen zij gebruik maken van het veelzijdige Speler Volg Systeem KNLTB TennisLife  en het Meerjaren Opleidingplan Tennis (MOT). In het MOT zijn technische, tactische, fysieke en mentale concepten opgenomen, die handvatten bieden voor invulling van de opleidingsvisie. Hierbij is ook gekeken naar succesvolle andere landen.

  Speler Volg Systeem

  Om het niveau van de Nederlandse toptennissers te verbeteren, is een hoge kwaliteit van de trainingen noodzakelijk. Door het gebruik van high performance trainingsmiddelen en technieken wordt de effectiviteit van de trainingen verhoogd. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het Speler Volg Systeem KNLTB TennisLife. Tennislife heeft als doel optimale begeleiding van onze spelers te garanderen en zo de ideale trainings- en wedstrijdprogramma’s te bepalen. 2015 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van KNLTB Tennislife.

   

  Internationale toernooien in Nederland

  Voor opkomende Nederlandse tennissers zijn internationale (jeugd)toernooien in eigen land een springplank naar de top. Dit is gelijk ook een belangrijke reden om veel van dergelijke toernooien in Nederland te organiseren. Nederlandse beloftes doen zo internationale wedstrijdervaring op en verdienen punten voor de internationale (jeugd)ranglijst. Het organiseren van ITF en Tennis Europe toernooien in Nederland draagt dan ook bij aan de KNLTB-ambitie om structureel tot de top tien tennislanden ter wereld te behoren. In 2015 organiseerde verschillende toernooiorganisaties met hulp vanuit de KNLTB 6 ITF toernooien en 5 Tennis Europe toernooien in eigen land.

  Nationaal Tennis Centrum

  In 2014 concludeerde de KNLTB dat een Nationaal Tennis Centrum (NTC) in de gemeente Buren niet mogelijk was binnen de randvoorwaarden die met de Ledenraad waren afgesproken.

  Na de ‘no go’ naar Buren ontving de KNLTB spontaan ruim dertig reacties van verschillende andere gemeenten die interesse hadden in het project. Bij een nieuwe start hoort echter ook een heroverweging van de randvoorwaarden. Gezien de economische ontwikkelingen binnen en buiten de KNLTB, stelde het Bondsbestuur, in samenspraak met de Ledenraad, het budget naar beneden bij. Na een eerste selectie hield de KNLTB eind 2015 drie locaties over waar goede kansen liggen om een NTC te realiseren.

  De verwachting is dat er in 2016 een concreet voorstel gedaan kan worden aan de Ledenraad.